Catholique

Aterinay anatrehanao Reny

           A                        E
1. Aterinay anatrehanao, Reny.
               A                          E
Ny saotra ataon'ny fonay aminao
       A                       D
Arovinao izahay mbola osa
                E                       A
Fa mandry izay miankina aminao
            Bm                       A
Raha izahay sendra mivily lalana,
             E
Ka hosimbàn'ny tafik'i Satana,
        A                      D
Reny miantra, atreho izahay e,
           E                          A
Ny tananao no mahafaka anay.


A              E        A                                          F#m E
Tompova vin 'ny Malagasy, Mamindrà fo ami nay zana  ka,
A                       E
Ianao no tsaroanay ao am-ponay
                             A
Amin 'ny andrò ratsinay,
A            D        C#m       A
Mba vonjeo zahay,     Virjiny,
F#m  A             E         A
Reny mpamidra fo sy miantra,
     D    E7     A
Virjiny miantra

 

 

Youtube