Catholique

Derao ny Tompo

    E
Derao ny Tompo any an-tampon'ny lanitra,
    B                    B7
Hobio ny anarany any ambony any,
     E
Anjely rehetra sy olomasina,
E                              A                          E
Masoandro amam-bolana sy kinta-mamiratra ô,
                    B                        E
Derao ny Tompo, fa be voninahitra. (indroa)


         E                                    B
1. Ry lanitra ny lanitra, derao i Iaveh,
                                                 E
Ry rano eny an-danitra, derao i Iaveh,
                                                    A
Fa teny indraim-bavany nampisy anareo,
                E             B7        E
Lalàna nosoratany tsy azo dikaina.

 

2. Ry vorona manidina, derao i Iaveh,
Ry trondron-dranomasina, derao i Iaveh,
Ry afo midorehitra, derao i Iaveh,
Havandra indray miraraka sy oram-panala.

3. Ry vohitra sy zavona, derao i Iaveh,
Havoana mavamavana, derao i Iaveh,
Ry hazo feno voany, derao i Iaveh,
Ry zava-manana aina sy vorona an'ala.

4. Mpanjaka sy vahoaka, derao i Iaveh,
Mpitondra sy mpanapaka, derao i Iaveh,
Ry zaza sy ny antitra, derao i Iaveh,
Tanora tovolahy sy tovovavy.