Catholique

Efa Teraka ao Betlehema

 

      C            G     C
Efa teraka ao Betlehema
C   Am        G
I Jesoa Zanak'Andriamanitra ;
     C            G     C
Efa teraka ao Betlehema
C       Am         G          C
Derao ny Mpanavotra antsika.

 

              C         Am  C          C         Am  G
1 - Mba jereo, ry Kristianina, 'lay Zazakely mitomany ;
          C        Am  C        C        Am        G
Mba jereo, ry Kristianina, ny manjo an'ny Tompontsika.

 

2 - Ny fitoerana nofidiny dia ny tranon'omby ratsy,
Ny fitoerana nofidiny mampitsetra ny fo rehetra.

 

3 - Inona no tokony hoentintsika ho an'i Jesoa Zazakely,
Inona no tokony ho entintsika, inona moa raha tsy ny fo ?

 

4 - Omenay Anao ry Jesoa, ny fonay sy ny tenanany ;
Omenay Anao ry Jesoa, raiso ny fanomezanay.

 

5 - Mankanesa amin'i Jesoa, ry mpanjaka avy antsinanana,
Mankanesa amin'i Jesoa, hanome Azy fanajana.

 

6 - Anao ny fahefan-drehetra, ry Jesoa Tompo maminay
Anao ny fahefan-drehetra, manjaka aminay Ianao.