Catholique

Endrey, Mba mahafinaritra loatra

A                                    E
Endrey, Mba mahafinaritra loatra
                   A
Izany mpianakavy
                       E
Anatin’ny fifankatiavana
                A
Miara-monina.


          A                    E
1 - Fa toy ny emboka manitra
                      A
Antranonao ry Ray
                  E
Izany fifankatiavana
                  A
Firaisankina re.


2 - Fa toy ny andon'ny lanitra
an-tendrombohitra
Izany fifankatiavana
Firaisankina re.


3 - Fa voatso-dranon'ny lanitra
arovan'Izy Ray
Izany fifankatiavana,
Firaisankina re.