Catholique

Faingàna, rey olona

C                  G                      C
Faingàna, rey olona, hanatona an'i Jesoa
C              G            G7    C
'Zay fanazavàna ny fanahintsika.

    C                 F C C              F   C
1. Tonga ny Mesia, ilay Tompon'Aina,
C                   F  C  F                  G
Koa mba manatòna ny Mpamonjintsika.

2. Indro ny anjely faly sy variana,
Ka mihoby azy any an-danitra any.

3. Mahafatifaty ilay Zazakely
teraka any an-tsaha any Betlehema.

4. Izy no namorona tany aman-danitra,
Ka ny tranon'omby no trano fidiny.

5. Mampangorakoraka ny fanetren-tenan'
Ny nanao antsika tonga namantsika.