Catholique

Fantatrao Ray ô

        G                         Em            G
Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko hatrizao
          Em        Bm           Em         Bm
dia ny otako rehetra tao anaty foko tao :
       G             D            G             D
nosaronako, naleviko tsy hisy mpahalala !
         G                         C       D         G
Fantatrao, Ray ô, izay nafeniko     hatrizao


            G                    Em            G
Koa inty aho tonga fa niantso ahy ianao :
         Em  F#m G           A             D
Izany fahotako izany no ateriko Aminao 
             G                    Em            G
Koa inty aho tonga fa niantso ahy ianao :
         C            G           D              G
Izany fahotako izany no ateriko Aminao 

 

Fantatrao, Ray ô, izay nataoko taminao
Endrikao tsy nojereko, Teninao tsy nohenoiko
sy ny fiainako laniako tsy araky ny sitrakao !
Fantatrao, Ray ô, izay nataoko taminao
Koa inty aho tonga fa niantso ahy ianao :
Izany hadisoako izany no ifonako Aminao (in-2)

 

Fantatrao, Ray ô, izay kasaiko mbola hatao
faniriana sesehena tsy mifantoka Aminao :
ka mitrotro volohala sy mivimbina hakiviana !
Fantatrao, Ray ô, izay kasaiko mbola hatao !
Koa inty aho tonga fa niantso ahy ianao :
Izany tebiteby izany no atosako Aminao (in-2)