Catholique

Fantatrao, ry reny tsara

G      Em  C          G       C      Am   D            G
Fantatrao, ry Reny tsara, fa ny Nosy Madagasikara
G       Em     C                 G     Am D           D7         G
Dia natolotra sy nomena anao, ka ekeo 'zao vavakay izao.

 

Fiv.
Em     C        D          G
Notre-Dame des vocations,
Em         C      D          G
Mpanjakavavin'ny Apòstòly,
G           Em        D
Ampitomboy ireo pretra
                          G
Sy ny relijiozy teratany:
             Em              C D
Ampitomboy ka hamasino
D                            C     G
Ho voninahitr'i Jesoa Zanakao.

 

Mbola vitsy, mbola vitsy loatra, ny mpijinja etò aminay;
Nefa ny vokatra maro be tokoa; ka ekeo 'zao vavakay izao.

 

Ny mpanota mila fibebahana, ny marary mila famonjena,
Ny kristianina mila mpankahery; ka ekeo 'zao vavakay izao.