Catholique

Fitiavana rano velona

G                 C
Fitiavana rano velona,
       G         D
Loharano lalina,
     G             C
Ka miafina ao anatiny
      G       D    G
Ny fiainan-danitra.

 

Fitiavana no nirahina
Avy tamin-Jehovah ;
O mba raisonao,
Dia ho fantatrao
Ny fahasambarana.

 

Fitiavana didy tokana
Ary didy lehibe ;
Mitoera ap, hitoeranao
Amim-piadanam-be.