Catholique

Fo totrotoro

D  Bm              G                A            D
Fo torotoro ranomasom pivalozana, 'inty.
    A               D                A7
mibaboka aminao. Tompo ò!
    D       Bm       G
Satria nania, fa ninia
         Em            D                     A7                  D
Tsv hitoetra eo akaikinao! Mba todiho nv indrafonao!

 

  D         Bm      G              D
Ireny làlanao sy fahamarinanao
       A                   A7
Tsy nojereko fa naleo- ko dia nikimpy o.

 

Ny Ray tokoa tsy maha- foy ny zanaka.
Fa izahay no mpamaniasia.