Catholique

Inty ny ora sarobidy

   G            C          D7          G
Inty ny ora sarobidy itsanganako
     G              C               D7            G
Andraisako ny Tenanao ry Jesoa mamiko
       Em               C        D         G
Tsy dia mendrika aho ny hotsidihinao
    C     D                    G
Kanefa sitrakao ka avia re!
C           D7        G
Ô! sambatra aho re!

 

Nandray ny Tenanao ny foko ry mpamonjiko
Ka heni-kafaliana ny fanahiko izao
Mitsaoka Anao re, misaotra Anao re
Tsy hitako izay havaliko!
Ô! sambatra aho re!

 

Mba tsofy rano aho sy ny havako rehetra
Sy izay mpanao soa anay sy ny sakaizako
Ho tia anao re, tsy mba handao Anao
Ka samy mba ho tonga an-danitrao
Ô! sambatra aho re!