Catholique

Kristy velona, Kristy Zanaka

   C
I Kristy velona, Kristy Zanaka,
                      F
no arahintsika, fa Mpamonjy antsika,
                          C
Fa Mpamonjy antsika,
F    G         C
Izy no fiainana (bis)


C                    G    F         G           C
Raha te-ho velona, aoka hanantona Azy
F                 C  Am     F                G
I Kristy no Aina velona ao amin'ny Ray.


Raha te-hifankatia, aoka hanantona Azy
I Kristy no Zoky samy Zanaky ny Ray.


Raha te-ho sambatra, aoka hanantona Azy
I Kristy no Làlana miakatra ao an-danitra ao.


Raha te-ho masina, aoka hanantona Azy
I Kristy no Hery, Azy izao Tontolo izao