Catholique

Lalina ho ahy, ry Tompo

Fiverenana
D                                          Bm
Lalina ho ahy, ry Tompo Andriamanitra ô
A                    D
Ny hitanisa ny fitiavanao
D                                   Bm
Notsimbininao, ry Tompo, zany fahantrako
     A                      A7     D
Fa lalina ho ahy ny fitiavanao !
                   A                        A7           D
Tompo ô, ny androko rehetra afoiko ho Anao,
                  A                      A7    D
Tompo ô, fa lalina ho ahy ny fitiavanao


D                   Bm  G              D
Mbola tsy miantefa Aminao ny Antsoko
A                                    A7               D
Indro ianao, ry Tompo, manolo-tànana ahy :
D               Bm  G             D
Avia, hoy Ianao, avia ho sakaizako,
     A                     A7      D
Ny foko ho anao miraiki-pitia.

 

Hoy Ianao miteny : Aza mitsikera
Ireny otanao fa sao kivy ianao ;
Fa avia, hoy Ianao, hanaraka ny diako,
Ny foko ho anao miraki-pitia.

Irony anatrao manjohy ny fanahiko,
Fanilo manazava mitondra fandresena,
Ny fiainako tontolo no hiaraka Aminao,
Fa lalina ho ahy ny fitiavanao !