Catholique

Maria ô, henoy ny feo

A
Maria ô, henoy ny feo
                              E
Miantso anao any an-koatra :
     A                           D
Ny havan-tsy foinay mijaly,
    E                       A
Manefa ny sazin'ny ota.

 

    A             Bm          D        A
Maria ô, vonjeo re ny fanahy maro,
   A             D             E          E7
Ianao re 'lay Reny izay hany itokiana :
     A                      D              A
Ny fanantenanay ankinina aminao
      A                              E            A
Tsy misy izay tsy diso, ka matoky anao.

 

Maria ô, ny fonao be antra
Mamonjy izay matoky anao,
Ka raiso ny fanahy miandry
Hifaly eo anilanao.

 

Maria ô, 'zahay koa jereo,
F'ianao mpanala alahelo,
Herezo ny fonay, ry Reny,
Hatoky anao lalandava.