Catholique

Matoa aho nijaly sy maty

Fiv :
    F                       Bb
Matoa aho nijaly sy maty
  F                             C
Izaho no nanolotra ny aiko,
    F                              Bb
Matoa aho nanolotra ny aiko,
  F         Bb       C   F
Izany no fara-fitiavako.

 

    F           Dm            Bb            C
Fa alina ny andro, manakaiky ny fotoana,
      F              Dm              Bb                C
Dia indro fa hatolotra eo an-tanan'ny mpanota
   F                    Dm           Bb           C
I Jesoa 'lay Mpampianatra nikoizan'i Satana.
   F                     Dm         Bb            F
I Jesoa 'lay Mpampianatra nikoizan'i Satana.

 

Fa alina ny andro, manakaiky ny fotoana,
Ka indro fa hatolotra eo an-tanan'izy Jody
I Jesoa 'lay Mesia, 'lay Mpanjaka nantenaina.
I Jesoa 'lay Mesia, 'lay Mpanjaka nantenaina.

 

Fa alina ny andro, manakaiky ny fotoana,
Ka indro fa hatolotra eo antanan'i Pilaty
Ilay Nazareana, lehilahy 'zay tsara laza.
Ilay Nazareana, lehilahy 'zay tsara laza.