Catholique

Mesia sy Mpamonjy

Capo première position


    D   Bm     A    D       Bm                A    A7
Mesia sy Mpamonjy, tongava faingana aminay,
   D        Bm  A    D      Bm  A7  D
Hitondra ny fiainana : avia, avia re.


A        D        A       D
Ataovy maika ny dianao,
    G       Em   G   Em      G                    A
Hamonjy ny firenenay miandry hovotsoranao.

 

Esory re ny helokay ;
'Zahay mibebaka aminao, milela-paladia anao.

 

Tapahonao ny gadra vy
Famelin'i satàna anay, mijaly be ny taninay.