Catholique

Miara-mizotra isika ho any

A
Miara-mizotra isika ho any
D C#m      Bm
Jerosalema vaovao
E
Ka tsy hisara-mianakavy
                       A
fa hifanatri-tava amin'ny Ray
       E    A
Mandrakizay !

 

   E                                            D
Izao no ho tonga any am-parany any,
                                       A
ny vohitra misy ny Tompontsika
                                        E
dia hanerinerina ambony havoana,
                                             A
ho sangan'ireo tendrombohitra avo.

 

Hirohotra ho any ny firenena,
hanao ranolava hifampitaona
"Andeha isika hiakatra ny tanàna
Fonen'Andriamanitr'i Jakoba.

 

Fa hanoro antsika ny lalany Izy
mba hizorantsika manaraka Azy
I Siona manko no loharano
Ipoiran'ny Teniny sy ny lalàny."

 

Ny Tompo hampihavana ny vahoaka
hitsara ireo adin'ny firenena
hovàna ny sabatra ho fangady
ny lefona ho antsy fijinjana.