Catholique

Miverena ianao

A              D     E               A
Miverena ianao, ry mpanota,
  A             D          E               A
Izaho ny fiainanao, izaho no lalanao,
  A              D         E              A
Izaho Tomponao no fahamarinanao ;
A     Bm     C#m    E                         A
Miverena ianao, fa izaho no miantso anao.

 

F#m                  E                        A
Tonga aho hanome fiainam-bao anao (miverina...)
A         Bm    E7                               A
Tsy ho faty ianao raha izaho no iainanao ;
F#m        E                               A
Sitraky ny Ray ny hahavoavonjy anao, (miverina...)
A         Bm  E7                  A
Ho hafaliam-be ny fiverenanao.

 

Tonga aho ho anao, hanoro lalana, (miverina...)
Tsy ho very ianao raha toa manaraka ahy ;
Sitraky ny Ray ny hahavoavonjy anao,
Ho hafaliam-be ny fiverenanao.

 

Tonga aho hiaro anao, hisolovava anao, (miverena...)
Raha tia ahy ianao, tsy homelohina ;
Sitraky ny Ray ny hahavoavonjy anao,
Ho hafaliam-be ny fiverenanao.