Catholique

Mofo madio tsy misy lalivay

F
Mofo madio tsy misy lalivay,
                 C
No atolotry Anao
                             F
Mba ekeo ry Ray ny tolotray,
            Bb                C
Mba ho vatan’ny Zanakao

 

F
Ankasitrao tsara sy ovay,
                                   C
Ho sakafo mahay mampiray
        Bb       F
Ho vatan’ i Jesoa Kristy,
          C7     F
Hampahery anay


Ranomboaloboky ny sahanay,
No inty atolotra anao
Raiso ny divay ary ovao,
Mba ho Ràn’ny Zanakao
Lay Rà nalatsany ho havotray,
Ka afoiny eto indray izao!
Hamonjy anay mandrakizay
Ka mba raiso ry Ray.


Ray ô mba raiso re ny tolotray ;
Fa madio sy mendrika Anao
ofo sy divay no entinay,
Mba ho tenan’ny Zanakao
Entanin-karavoana ny fonay,
Tafavory eto anio izao
Akambanay ho fo iray,
Ho Anao ry Ray.