Catholique

Ny vato natsipy

Capo deuxième position

    A
Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano e,
      Bm       A         E
No indro nalaina natao fehizoro ;

Ny vato natsipin'ny mpanorin-trano e,
                                            A
Dia i Kristy Tompo Andriamanitra. 

     E
1. Ataovy antso avo fa tsara ny Tompo
     D
Fa mandrakizay ny fitiavany !
   E                         E7
Lazao, ry Israely, ry fianakaviany,
     E                        E7   A
Fa mandrakizay ny fitiavany !

2. Lazao, ry Aarôna, ry fianakaviany,
fa mandrakizay ny fitiavany !
Lazao, ry matahotra am-po azy Tompo,
fa mandrakizay ny fitiavany !

3. Terem-pahoriana aho no niantso ny Tompo,
Ka henony dia nohalalainy ;
Momba ahy izy Tompo, ka tsisy ahiko,
Tsy misy afa-manohitra ahy.

4. Fa momba ahy ny Tompo sy manampy ahy,
Banjiniko ny fahavaloko ;
Aleo dia aleo re mifefy amy Tompo,
Toy izay re mifefy aman'olona.

5. Aleoko tokoa re mifefy amy Tompo,
Toy izay amin'olon-mahery ;
Naronjina mafy aho fa tiana ho lavo,
fa tonga namonjy ahy ny Tompo

6. Deraiko fa heriko mantsy izy Tompo,
Nanaiky ho Mpamonjy ny aiko,
Mihoby sy faly aho fa tra-pamonjena,
Miantsa ao an-tranon'ny Marina.

7. Natsotran'ny Tompo ny tanan-kavanany,
Natsotra,y hanampatra ny heriny ;
Ka indro aho ho velona tsy mba ho faty,
Hiantsa ny ataon'Andriamanitra.