Catholique

Olombelona aho Tompo

E      E7             A    C
Olombelona aho Tompo
       E            B7                        E
Tsy mendrika hanonona ny anaranao
E      E7                 A    C
Nefa vonona aho hanompo
    E                         B7                     E
Mifona aho Tompo mibebaka hatramin'izao

       E               E7
O ry Tompo be fitia
            A
Mba tantanonao ny dia
        E              C#m
Fantatrao f'efa nania
            B       B7
Ny ondrinao tety
          E                 E7
Ankehitriny o mamelà
           A             C
Ny heloko zay vitako
             E              B7          E
O mamelà, o mamelà ny heloko

 

Faniriako ry Tompo
Ny hiankina an-tratranao ry Tompo o
Mba omeo fo madio hahaizako mibanjina ny tavanao