Catholique

Ray o, ny anio sy ny ampitso

D              G               D
Ray o, ny anio sy ny ampitso,
       Bm               D
Izay Anao raha sitrakao,
               A    D      A7
Anomezo azy koa,
          D      G              D                  Bm            D
Omeo azy anio, ny hazavana Izay tsy hitany hatrizay,
          A7      D
Omeo azy Raiko