Catholique

Reny mpitari-dalana o

D                 G                A                       D
Reny mpitari-dalana o, ry Masina Maria Reninay
D                     G         A                  D
O ry kintana ambony e, tantano ny dianay

 

D              Bm          G
Fa ny fiainanay e, dia toy ny lalan-tery
Em                   G          A                   D
Miakatra an-danitra any, hitody amin’ny Ray

Fa ‘zahay tanora e, mikasa ho zanakao e
Indrisy be fahavalo mitady hisompatra anay

Ny fianaranay e, ampio ho tody soa e
Ahafanay mampivoatra ny tanindrazanay

Ka ny hoavinay e , ilay anjara koa e
Iezahanay isanandro ankininay aminao

Raha maniasia e ! antsoy fa zanakao e
Ho toy lay zaza mpandany hiverina an-tranon-dRay