Catholique

Sambatra izay noana

C              C/G   C      C/G
Sambatra izay     izay  noana
C             C/G            G      G/D
Sambatra izay mangetaheta
C             C/G F        F/C
Ny fahamarinan’Andriamanitra
     G         G/D          C
Fa homen’i Kristy azy izany

Am            Am/E      G           G/D
Moa va tsy serfa ‘zay lian-doharano
     C          F          G7      C
Ny foko efa liana ny Tompoko
      Am Am/E        G         G/D
Mangetaheta ny Tompo ny foko
       C           F         G7  C
Dia ilay Andriamanitra velona
      F                       G       C
Mba rahoviana aho re no handroso
   G           G7                 C
Hiseho anoloan’Andriamanitra
F                   G        C
Zary sakafoko ny ranomaso
    G         G7                C
Indrisy isan’andro isan’alina

Zao no mba resaka henoko hatrany
Mba zovy hono re no Andriamanitro
Ory ny foko mandevy ato anaty
Raha vao mahatsiaaro ny lasana
Zany aho fahiny raha niakatra an-drova
Hihaona amin’ny Tompo Andriamanitra
Ndrey ny hafaliako eo anivom-bahoaka
Handredona hira fisaorana

Aoka ry foko aoka izay ny toloko
Ny sento avelao ry fanahiko
Zaho manko mbola hidera azy Tompo
Fa vonjy Izy sady Andriamanitro
Ory ny foko mandevy ao anaty
Satria mahatsiaro ny Tompoko
Zaho manko aty Joridany sy Hermona
Am-poto-kavoana tsy fantatra

Varara kotroka ora-mikija
Na rano ao an-driana midoboka
Onja mahery misamboaravoara
Indray nifandafatra tamiko
Andro ny Tompo maneho ny indrafony
Mihira Azy kosa aho ny alina
Zao no mba vavaka ataoko amin’ny Tompo
Endrey ry Andriamanitra tokiko

Fa dia nahoana aho re no hadinouna
Ka lavin’ireo fahavaloko
Toro ny taolana zaho koa voalatsa
Mba zovy hono re no Andriamanitro
Aoka ry foko aoka izay ny toloko
Ny sento avelao ry fanahiko
Zaho manko mbola hidera azy Tompo
Fa vonjy Izy sady Andriamanitro

Nty aho hidera ny Tompo tsy foiko
Hisaotra ny Raiko any an-danitra
Zanany no efa nitondra ahy mba hody
Higoka ny tena hasambarany
Mba rahoviana aho re no handroso
Hiseho anoloan’Andriamanitra
Zary sakafoko ny ranomaso
Indrisy isan’andro isan’alina