Catholique

Tompo ô zany hafaliako

Fiv :

G                           C
Tompo ô, 'zany hafaliako
D                         C     G
Zanakao nantsanganao e;
G                   C
I Kristy no ato amiko :
D                            G
Velona aho fa velona izy (in-2)

    G                   C               D                      D7        G
1- I Kritsy no masoandro be, hazavana avy aminao, ry Ray,
G                        C       D                       D7    G
Izahay no toy ny tarany manazava izao tontolo izao.

2- Faniriana ny ho velona, vetsovetso ny ho sambatra ;
I Kristy no be fitiavana, Izy monina ato am-ponay.

3- Tia Anao 'zahay fa zanakao, Rainay tsy mbola hitanay
I Kristy eto afovoanay no mitaona anay ho Aminao.