Catholique

Voninahitra sy dera anie

Fiv :
     E
Voninahitra sy dera anie ho an'Andriamanitra
       A                 B
Loharanom-pitiavana,
     F#m                               B
Fiadanana, hafaliana ho an'ny olombelona
       B7               E
'Zay tsara sitrapo e.

        A                                  F#m
1 - Midera Anao 'zahay, mankalaza Anao ry Ray
      B7                        E
'Ry Tompo Andriamanitra ô :

Mitsaoka Anao 'zahay sy mihoby ny hasinao
    B7                        E
Misaotra Anao 'zahay e.


2 - Ry Jesoa Tomponay ô, ry Zanaky ny Ray
Ry Tompo Andriamanitra ô :
Mamindrà fo aminay, fa Ianao no Zokinay,
Afaho ny helokay e.


3 - Ianao no avo indrindra, ry Jesoa Tomponay,
Ianao re no Masina
Ankavanan'Izy Ray, miaraka amin'ny Fanahy
Ka omena fiderana.

 

 

 

Youtube